Miljövänligt och ekologiskt boende på vatten har en rad fördelar- inte bara estetiskt.

Tekniskt så utnyttjas solceller bättre vid vatten tack vare reflektion. Vattnet kan användas som värmekälla via värmepump och möjlighet att använda delar av däcket till växthus.

Ny ”grön” teknik utvecklas ständigt och skapar nya möjligheter för ett ekologiskt boende. Att bo ekologiskt på ett skepp måste anses vara ett ultimat boende.

Skeppet som en enhet blir självförsörjande på energi, och ett kretslopp för återanvändning av resurser är helt naturligt.

Ekologiskt boende innebär att minska den totala belastningen av vårat boende på miljön och på människors hälsa genom att:

Effektivt hantera energi, vatten och andra resurser.
Att minska avfall, föroreningar och miljöförstöring .
Hållbar design och arkitekur.

Användandet av solceller, värmepumpar och batterier ger möjlighet till en ekologisk hållbar utveckling.

För mera info se följande länkar:

Ekobyggportalen http://www.ekobyggportalen.se/
Växhuset http://www.vaxhuset.se/
 
Skicka gärna en fråga om miljövänligt boende på skepp, och glöm inte att besöka våra sponsorer.

Vill du ha en exakt beskrivning på hur ett skepp byggts, med video, värdefulla tips och länkar, kontakta Val Gorsky eller Dan Wahlin på info@hybridships.co.uk

Must see EcoArt: The Eco -Tech - Art Project, Be aware of the plastic waste threat.
Hybridships
Sajten om miljövänligt boende på vatten, den senaste revolutionen inom boende
One.com
10 gratis inbjudningskort
Must see EcoArt